19 de gener 2009

El món màgic de les emocions. Sessió 7


COM POSEM EN PRÀCTICA LA TEORIA DE LES EMOCIONS I COMENCEM A TREBALLAR?

Treballant la consciència emocional:
- Prendre consciència de les pròpies emocions (autoconsciència: capacitat de saber què està passant en el nostre cos i què estem sentint)
- Anomenar les emocions
- Reconèixer les emocions dels altres

Ensenyant a regular les emocions
- Expressió emocional regulada (autoregulació: modificar la manifestació d’una emoció o un estat anímic, gestionar alternatives per a la seua exteriorització).
- Habilitats d’afrontament
- Autogenerar emocions positives

Vetllant per l’autoestima
- La valoració que cadascú fa del concepte que té d’ell mateix. Autoconcepte.
- Està basada en la combinació de la percepció d’un mateix i l’ideal d’un mateix. Com més petita.