22 de gener 2009

COM INTRODUIR CADA EMOCIÓ I SENTIMENT (Sessió 8)

Presentarem aquesta activitat als nostres alumnes tot explicant que podem ensenyar als altres com ens sentim per dins posant nom als nostres sentiments per fora.

Per introduir cadascun dels sentiments es pot seguir la següent seqüència:

1. Presentar l’emoció mitjançant una definició senzilla.
2. Ensenyar dibuixos i fotografies amb aquesta expressió emocional.
3. Animar que els infants expliquin vivències de quan han experimentat aquesta emoció. El tutor/a també l’explica quan l’ha sentit.
4. Fer prendre consciència de com i a on se sent en el cos.
5. Fer entre tots una llista del que provoca aquesta emoció.
6. Donar-li categoria d’agradable o desagradable.
7. Fer expressar físicament aquesta emoció.
8. Fer llistes d’actituds o comportaments que tenim les persones amb aquesta emoció.
9. Proporcionar una activitat a través de la qual l’emoció es pugui experimentar a un nivell més personal (role-playing, jocs, contes, escriure un text...)

Per fer que expressin físicament una emoció els haurem d’anar dirigint. Prenem com a exemple que estiguem treballant sentir-se feliç. Els conduirem de la següent manera: pensem quan ens sentim quan estem feliços. Feu que el vostre cos se senti feliç i deu cara de feliç. Ara mireu de sentir la felicitat per dins i fixeu-vos en com està tot el cos i en com respirem. Ara diem tots plegats: “sóc feliç”. Demanarem voluntaris perquè davant de tota la classe representin aquest sentiment que s’estigui treballant. Els companys dirant en què es nota.

(Carme Negrillo)